Fokus Digital Services

Готови експертни решения на ТРЗ въпроси, Обнародвния в ДВ, Новини

Всяка седмица, директно на Вашия имейл с електронното списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"

И специален бонус - 2 експертни консултации по Ваш ТРЗ въпрос!

 

Уважаеми ТРЗ служители,

 
Представете си следната ситуация: Сряда е. В работата Ви възниква следния казус: Имате служителка, която в момента ползва майчинство до 2 г., детето е на 1 година и 5 месеца и ще започне да посещава ясла. Служителката няма да се връща веднага на работа. Какъв отпуск може да ползва? Може ли да ползва отпуск по чл. 167а от КТ, ако не е ползван целият размер на майчинството по чл. 164 от КТ? Може ли, ако тя не се е върнала на работа, да ползва стария си отпуск – има натрупан отпуск 34 дни за предишните години и от тази година също?
 
Чудите се какво да направите в дадената ситуация. Преглеждате имейлите си и откривате, че точно предния петък сте получили на имейл готово експертно решение на казуса в електронното списание «ТРЗ показател: новини, решения, насоки».
 
Точно това експертно решение дадохме в последния брой на списанието, както и още много други!
 
Освен готовите експертни решения обаче, всяка седмица електронното списание включва и важните новини и обнародвания от ДВ относно трудовото законодателство.
 
А като бонус – получавате право и на 2 експертни консултации по Ваш ТРЗ въпрос!

 
Въпросът е как да получите всичко гореизброено?
 
Много лесно! С 12-месечен абонамент за електронното списание «ТРЗ показател: новини, решения, насоки».
 
Осигурете си спокойствие и лекота в работата с готовите решения от експертите и важните новини в трудовото право – всяка седмица, директно на Вашия имейл адрес!


Какво точно включва 12-месечният абонамент за електронното списание ТРЗ показател: Новини, решения, насоки:
 

В продължение на 12 месеца ВСЯКА СЕДМИЦА директно на имейла си Вие ще получавате:
 
 
>> Готови експертни решения – Цели въпроси на Вашите колеги ТРЗ служители относно трудни ситуации в работата им + цели решения по тях от експерти в областта като: доц. д-р Андрей Александров, експерт Красимира Гергева, експерт Василена Христова, експерт Аспасия Петкова и др. 
 
 
 
>> Обнародвания в ДВ, касаещи трудовото законодателство и конкретно Вашата работа – Всички, излезли през последната седмица за всяка седмица, в която ще получавате новия брой на списанието
 
 
 
>> И специален бонус – Право на 2 експертни консултации по Ваши ТРЗ въпроси! С отговор до 24 часа от запитването Ви по имейл (даже и в почивните дни) или директно по телефон в разговор с наш експерт (през делнични дни от 8:30 до 16:00 ч.)
 
 
Внимание! Ако се абонирате сега, още в петък ще получите най-новия брой на списанието, където доц. д-р Андрей Александров дава конкретен отговор на въпроса:
 
«Управител ще работи по ДУК, който ще е безсрочен и по който ще получава месечно възнаграждение от 5000,00 лв. Може ли това възнаграждение да бъде изплащано ежемесечно в брой или трябва да бъде задължително изплащано по банков път?»


Внимание! Предлагаме и 24-месечен абонамент за електронното списание, където освен че периодът, в който ще получавате списанието, се увеличава двойно, но и броят на консултациите с нашите експерти става 4. 

Вижте какви готови решения, новини и обнародвания от ДВ вече получиха Вашите колеги с последните 4 броя на списанието:
 
Експертни решения на казуси относно:

➨ Клас прослужено време за назначен пенсионер
➨ Заповед за извънреден труд през почивни дни по време на отпуск
➨ Попълване на декларация обр. 1 за лице на трудов договор по чл. 111 от КТ
➨ Освобождаване на лице на изпитателен срок, което не се явява на работа
➨ Подаване на декларация образец 1 за възстановено от съда лице
➨ Разлика в Удостоверение А1 за международен транспорт в една и в няколко държави от ЕС
➨ Обезщетение при прекратяване на трудовия договор поради болест
➨ Довнасяне на осигуровки за лица, работещи при условия на първа и втора категория труд
➨ Самоосигуряване на собственик на ЕООД и полагане на личен труд
➨ Попълване на стаж в трудова книжка при прекратяване на два трудови договора
➨ Брой брутни заплати при пенсиониране на учител
➨ Назначаване на чужденец от ЕС на 4-часов трудов договор
➨ Стажуване без трудов договор за лице под 18 г.
➨ Освобождаване на служителка в болничен, която още е в срок на изпитване
➨ Отпуск на лице по майчинство, след като детето започне да посещава ясла
➨ Промяна на трудови договори при изменение на ръководство, структурата на звена и наименования на длъжности
➨ Поставяне на изпитателен срок на служител с непредставен болничен и проблеми в дисциплината
➨ Връчване на предизвестие на работодател, който не желае да го приеме
➨ Назначаване на трудов договор на лице от трета страна с продължително пребиваване у нас

 
Обнародвания в ДВ и Новини:
 
✔ Наредба № 14 от 4 юни 2021 г. за придобиване на квалификация по професията Монтьор на транспортна техника
✔ Нов начин за изчисления на втора пенсия
✔ Подобрена е електронната услуга на НОИ за прогнозиране на пенсии
✔ Краен срок за подаване на заявления по проект - Запази ме
✔ Постановление № 200 от 23 юни 2021 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост
✔ Наредба № 69 от 15 юни 2021 г. за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост
✔ Промени в правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
✔ Методика за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала
✔ Промени в Наредба № 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на инвестиционната такса, събрана от пенсионноосигурителните дружества при управлението на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
✔ Възможни промени в КТ относно дистанционната работа
✔ Здравният министър разреши служителите да работят без маски при определени условия
✔ Условия и ред за изплащане на средства за запазване на заетостта при извънредно положение
✔ Промени в Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България
  
Как изглежда самото списание, можете да видите в края на настоящата страница, където Ви представяме малка част от последния брой на списанието - 82-ри от 9.07.2021 г.
 

А във видеото можете да видите експертното решение на казуса «Самоосигуряване на собственик на ЕООД и полагане на личен труд», представен в 80-ти брой на списанието:
 


 

Не забравяйте и за правото си на 2 консултации с експертите по Ваш ТРЗ въпрос, които ще получите при абонамент за списанието!

Кои са експертите, чиито отговори ще срещнете в списанието и които са насреща Ви през 2-те консултации, с които разполагате:
 

доц. д-р Андрей Александров

Mагистър по Право (2005) и доктор по Трудово право и социално осигуряване (2011) от Софийски университет "Св.Климент Охридски". Притежава и двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004).
 
Преди да се присъедини към екипа на "Камбуров и съдружници", Андрей Александров е юрисконсулт в дирекция “Правна и международноправна дейност” на Държавната комисия за защита на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008), Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008) и Международната фондация „Св.Кирил и Методи“ (2007).
 
В периода 2011-2015 г., Андрей Александров е хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2016 г. е главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН.
 
Член е на Софийската адвокатска колегия.

Аспасия Петкова

Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.
 
Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения.

Красимира Гергева

Завършила средното си образование в Професионална Гимназия по Икономика гр. Разград - специалност „Машинна обработка на информацията“ със застъпено основно обучение по Счетоводство. След това завършва магистратура по Икономика в Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София.
 
От 2008 г. работи като експерт управление на човешките ресурси и предоставя payroll услуги на фирми.
 
Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, изготвяне на запитвания към НАП, НОИ, МТСП по различни казуси, проверка и изчистване на данъчно-осигурителните сметки на клиентите, изготвяне на различни процедури за дейности свързани с УЧР, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси.
 
Експерт за Портал ТРЗ Нормативи от 2014 г. Съавтор на редица издания на РС Издателство и Бизнес Консултации, като например "Практически наръчник за ТРЗ служителя", "Наръчник ТРЗ: Пенсиониране на служители", "Практически помощник на самоосигуряващите се лица", "Кодексът на труда - анализиран и обяснен" и мн.други.
Василена Христова

Завършила е Стопанска академия „Д. А. Ценов“ град Свищов, Магистър по специалността  „Счетоводство”. Работила е като счетоводител в периода между 2003-2006 г.
 
Повече от 10 г. работи като Административен и Payroll специалист с различни частни организации. В момента работи като консултант в областта на трудовите правоотношения и социално осигуряване.

Eксперт за Портал ТРЗ Нормативи от 2016 г.
 


Какво споделиха двама от абонатите на ТРЗ Показател:
 

„Абонирах се за ел. списание ТРЗ Показател преди няколко месеца, защото ми се стори много примамлив фактът,  че ще го получавам директно на имейл и няма да получавам още хартия. Вярвам всеки ТРЗ служител ще се съгласи, ако кажа, че ми е омръзнало от бумаги, бумаги, бумаги. А просто най-новото директно на имейла. Да, харесва ми идеята за този абонамент и с радост ще се абонирам отново.“

В. Младенова, София

 
„Много е лесно. Получавам новостите по имейла. Не е нужно да търся кои са последните промени. Те сами идват при мен със списание ТРЗ Показател!“

К. Попова, Бургас
 


Не губете повече излишно време нито днес, нито през следващите 12 месеца от практиката си! Защото времето е най-ценният ресурс, с който разполагате!

Аналогично електронно списание имаме и за тези от Вас, които се интересуват от счетоводство и данъци!
 
Става дума за "7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?"
 

 
То е също толкова полезно за счетоводителите, колкото е "ТРЗ показател" за ТРЗ служителите!
 
"7 дни счетоводство и данъци: Какво ново?" излиза всеки понеделник и се изпраща директно по електронната поща.
 
В него Ви очакват:
➤ консултациите, които експертите ни дадоха на Ваши колеги счетоводители
➤ най-важните новини от изминалата седмица
➤ промените в законодателството
➤ обнародванията, касаещи счетоводната дейност, в Държавен вестник
➤ данъчно-осигурителен календар
 И специален бонус – Право на 2 експертни консултации по Ваши счетоводни въпроси! 
 

Ако се занимавате и с ТРЗ, и със счетоводство и данъци, абонирайте се и за двете електронни списания! В комплект те са още по-изгодни!


Данни за фактура попълнете в стъпка 2 от полето за заявка!

 

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от абонамента, както и от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 48 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 


Повече за предимствата на Клуба вижте във видеото:


п

 

Кои сме ние?
От 2011 г. вече десета година нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ