Fokus Digital Services

Всеки петък директно по имейл: готови ТРЗ решения, анализи, промени в трудовото законодателство

С абонамент за е-списание "ТРЗ показател: Новини, решения, насоки"


Уважаеми ТРЗ служители,

Представете си следната ситуация: Сряда е. В работата Ви възниква следния казус: Служители на летище работят при СИРВ. Направен е график, който отговаря на изискванията по НРВПО. Настъпи промяна в пролетния график и вече с наличния персонал не можем да осигурим 36-часова междуседмична почивка, а само 24-часова, като не се надвишава месечната норма от работни часове. Може ли да имаме график за един и/или повече месеца (за помесечно отчитане на сумирано работно време) с междуседмична почивка от 24 часа?
 
Чудите се какво да направите в дадената ситуация. Преглеждате имейлите си и откривате, че точно предния петък сте получили на имейл готово експертно решение на казуса в електронното списание «ТРЗ показател: новини, решения, насоки».
 


Точно това експертно решение дадохме в последния брой на списанието, както и още много други!


Освен готовите експертни решения обаче, всяка седмица електронното списание включва и важните новини и обнародвания от ДВ относно трудовото законодателство.
 
А като бонус – получавате право на 2 експертни консултации по Ваш ТРЗ въпрос!
 
Въпросът е как да получите всичко гореизброено?Много лесно! С 12-месечен абонамент за електронното списание «ТРЗ показател: новини, решения, насоки».

Какво точно включва 12-месечният абонамент за електронното списание ТРЗ показател: Новини, решения, насоки:
 
В продължение на 12 месеца ВСЕКИ ПЕТЪК директно на имейла си Вие ще получавате:
 

>> Готови експертни решения – Цели въпроси на Вашите колеги ТРЗ служители относно трудни ситуации в работата им + цели решения по тях от експерти в областта като: доц. д-р Андрей Александров, експерт Красимира Гергева, експерт Василена Христова, експерт Аспасия Петкова и др. 
 
>> Обнародвания в ДВ, касаещи трудовото законодателство и конкретно Вашата работа – Всички, излезли през последната седмица за всяка седмица, в която ще получавате новия брой на списанието
 
>> И специални бонуси право на 2 експертни консултации по Ваши ТРЗ въпроси с отговори до 24 часа от запитването Ви по имейл (даже и в почивните дни) или директно по телефон в разговор с наш експерт (през делнични дни от 8:30 до 16:00 ч.)


Внимание! Предлагаме и 24-месечен абонамент за електронното списание, където освен че периодът, в който ще получавате списанието, се увеличава двойно, но и броят на консултациите с нашите експерти става 4. 
 
 
Вижте какви експертни решения и анализи получиха колегите Ви (абонати на списанието) в последния му брой от 22.04.2022 г.:
 
✦ Общодостъпност на ваучери за храна със сума, базирана на реално отработените дни
✦ Допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
✦ Наредба 6 от 7 април 2022 г. за придобиване на квалификация по професията Програмист на изкуствен интелект
✦ Новият минимален осигурителен доход за 4000 СОЛ – вписан в системата на НАП
✦ Спиране на осигуряване като СОЛ
✦ Дисциплинарно уволнение по време на болничен, за който работодателят не е информиран
✦ Забрана за налагане на дисциплинарни наказания на работници и служители в дуално обучение


Ето и още решения и анализи от последните няколко броя на е-списанието:

✦ Инструкция 1022-40-2 от 02 март 2022 г. за съдържанието и реда за представяне в НОИ на документи за осигурителен стаж, осигурителен доход и категория труд
✦ Определяне на работно време при назначаване на студенти
✦ Промени в Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
✦ Прекратяване на трудово правоотношение със заповед по чл. 326, ал. 1 – образец
✦ Прекратяване на трудови правоотношения при закриване на предприятието и издаден болничен лист
✦ Задължителна застраховка трудова злополука
✦ Възможно пренасочване на мярката 60 на 40 за помощ на бежанците от Украйна
✦ Над 250 консултирани украинци от бюрата по труда в България
✦ Какво се случва с руските пенсии в България?
✦ Междуседмична почивка при сумирано изчисляване на работното време
✦ Временна закрила и трудова заетост за украински граждани
✦ Данъчно-осигурителен календар от 22-ри до 28-ми март 2022 г.

✦ Осигуряване на чуждестранно физическо лице с продължително пребиваване по граждански договор
✦ Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г.
✦ Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г.
✦ Становище на НАП относно ЗБДОО за 2022 г. и Закона за бюджета на НЗОК за 2022 г.
✦ Неустойки в трудов договор във връзка с работа с чувствителна търговска информация
✦ Сключване на трудов договор с работник с чуждо гражданство и разрешение за постоянно пребиваване
✦ Наредба РД-06-3 от 23 февруари 2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия
✦ Начисляване на бонуси към заплати на служители
✦ Полагане на личен труд от управител на ЕООД
✦ По-висока минимална здравна вноска за СОЛ от 1-ви април
✦ Среден осигурителен доход за месец януари

 
Вижте какво решение дава експерт Аспасия Петкова на казус за здравно осигуряване на украинци с временна закрила, назначени у нас:


Започнете да получавате своята експертна сигурна подкрепа още от този петък, като се абонирате сега.

Кои са експертите, чиито отговори ще срещнете в списанието и които са насреща Ви през 2-те консултации, с които разполагате:
 

доц. д-р Андрей Александров

Mагистър по Право (2005) и доктор по Трудово право и социално осигуряване (2011) от Софийски университет "Св.Климент Охридски". Притежава и двусеместриално обучение от Университета в Хамбург (2003/2004).
 
Преди да се присъедини към екипа на "Камбуров и съдружници", Андрей Александров е юрисконсулт в дирекция “Правна и международноправна дейност” на Държавната комисия за защита на информацията. Бил е гост-лектор в дирекция „Сигурност“ на МВР Академия (2006-2008), Института за публична администрация и европейска интеграция (2006-2008) и Международната фондация „Св.Кирил и Методи“ (2007).
 
В периода 2011-2015 г., Андрей Александров е хоноруван асистент по трудово право в Юридическия факултет на Софийския университет, а от 2016 г. е главен асистент по трудово право в Института за държавата и правото при БАН.
 
Член е на Софийската адвокатска колегия.

Аспасия Петкова

Експерт по социално и здравно осигуряване, работила в УНСС и като експерт в МТСП, директор на дирекция „Осигурителни вноски и контрол“ в ЦУ на НОИ, заместник директор на дирекция „Данъчно-осигурителен контрол“ в ЦУ на НАП.
 
Автор на много книги, наръчници, статии, дългогодишен лектор на семинари и обучения.

Красимира Гергева

Завършила средното си образование в Професионална Гимназия по Икономика гр. Разград - специалност „Машинна обработка на информацията“ със застъпено основно обучение по Счетоводство. След това завършва магистратура по Икономика в Университет за Национално и Световно Стопанство, гр. София.
 
От 2008 г. работи като експерт управление на човешките ресурси и предоставя payroll услуги на фирми.
 
Специалист в изготвяне на месечни ведомости, декларация обр.1 и 6 към НАП, месечни, тримесечни и годишни отчети към НСИ, изготвяне на месечни и годишни отчети за лицата по извънтрудови правоотношения, изготвяне на запитвания към НАП, НОИ, МТСП по различни казуси, проверка и изчистване на данъчно-осигурителните сметки на клиентите, изготвяне на различни процедури за дейности свързани с УЧР, подготвяне на длъжностни характеристики, провеждане на обучения по ТРЗ, ежедневно проследяване на промените в законодателството, както и промените в проект, консултации по трудово-правни и осигурителни казуси.
 
Експерт за Портал ТРЗ Нормативи от 2014 г. Съавтор на редица издания на РС Издателство и Бизнес Консултации, като например "Практически наръчник за ТРЗ служителя", "Наръчник ТРЗ: Пенсиониране на служители", "Практически помощник на самоосигуряващите се лица", "Кодексът на труда - анализиран и обяснен" и мн.други.
Василена Христова

Завършила е Стопанска академия „Д. А. Ценов“ град Свищов, Магистър по специалността  „Счетоводство”. Работила е като счетоводител в периода между 2003-2006 г.
 
Повече от 10 г. работи като Административен и Payroll специалист с различни частни организации. В момента работи като консултант в областта на трудовите правоотношения и социално осигуряване.

Eксперт за Портал ТРЗ Нормативи от 2016 г.
 


Какво споделиха двама от абонатите на ТРЗ Показател:
 

„Абонирах се за ел. списание ТРЗ Показател преди няколко месеца, защото ми се стори много примамлив фактът,  че ще го получавам директно на имейл и няма да получавам още хартия. Вярвам всеки ТРЗ служител ще се съгласи, ако кажа, че ми е омръзнало от бумаги, бумаги, бумаги. А просто най-новото директно на имейла. Да, харесва ми идеята за този абонамент и с радост ще се абонирам отново.“

В. Младенова, София

 
„Много е лесно. Получавам новостите по имейла. Не е нужно да търся кои са последните промени. Те сами идват при мен със списание ТРЗ Показател!“

К. Попова, Бургас
 

 
Какво още Ви препоръчваме:


В електронен формат: Правилно сключване на трудови договори - решения и съвети от експерти

В електронен формат: Двойно ръководство: ТРЗ и счетоводство

GDPR - отговори на въпроси от практиката 2021 - специализирано електронно ръководство

В електронен формат: Трудови правоотношения със служители в затруднение - наръчник за работодатели


Данни за фактура попълнете в стъпка 2 от полето за заявка!

А знаете ли, че можете да имате отстъпка от абонамента, както и от всяка своя поръчка на наши издания + БЕЗПЛАТНА доставка! Просто влезте в Клуб РС Издателство и ще получавате 10% отстъпка от цената на нашите книги, семинари, уебинари и абонаменти!

Във формата за заявка може да маркирате Клуб РС Издателство програма Минимум и само за 48 лв. с ДДС ще получите:

 10% отстъпки за книги, семинари, уебинари и абонаменти на РС Издателство и Бизнес Консултации + БЕЗПЛАТНА доставка, разбира се - за цели 12 месеца (валидно от датата на заплащане)!
 Членство в затворена фейсбук група за споделяне на опит с Ваши колеги
 Първи ще научавате за новите ни издания, събития, промоции
 Първи ще можете да запазите книги или места за събития
 Специални оферти само за Вас, членовете на Клуба – ще получавате по имейл оферти, които останалите клиенти на РС Издателство няма да получат – защото не са членове
 Специален телефонен номер и имейл, на които ще получите отговор на своите запитвания по-бързо от всички останали клиенти
 Електронен бюлетин само за членове – най-новото в света на счетоводството, данъци, труд и осигуряване, бизнес и човешки ресурси
 


Повече за предимствата на Клуба вижте във видеото:


п

Кои сме ние?
От 2011 г. вече десета година нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Вижте малка част от последния брой на е-списанието от 11.03.2022 г. тук:

Форма за поръчка

Поставете отметка на желаните продукти:

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ